VIDEO/DIGITAAL ATELIER

Het atelier Digitale Beeldende Vorming is er voor jongeren met een interesse in de beeldende mogelijkheden van die nieuwe, digitale tools. Adobe Photoshop is het standaardpakket om creatief met foto’s – pixels – om te gaan. Van een eenvoudige fotoretouche tot pure beeldmanipulaties, digitale collages en kleurexperimenten. Printed media met de tekentools in Adobe Illustrator of op iPad. Illustratief, tekst en beeld composities, manueel mix digitaal, … Er wordt ook met bewegend beeld en klank gewerkt. Opnames en daarna montage van beeld en klank in Adobe Premiere en/of After Effects. Filmpjes, clipjes, animated gifjes, youtube, tumblr, VJ-ing, projecties, video installaties, … zijn een mogelijke output. Workshops internetkunst (Muse), digitale animatie (After Effects, Animate), 3D software (Cinema 4D) komen ook aan bod gedurende die 4 jaar. Nieuwe technologieën zoals 3D-printing en lasercutting zijn beschikbaar (we werken vaak in KunstenLab). Ook met Virtual Reality zijn we bezig – een HTC Vive is beschikbaar om bv. te schilderen (tilt brush) maar ook met andere tools VR tools wordt geëxperimenteerd. 360° filmen en fotograferen bijvoorbeeld …  In het atelier Digibeeld staat heel wat technologie en Mac’s op jou te wachten, een voorkennis van de software is niet nodig. De nodige tools worden aangeleerd en dan gaan we al snel beeldend en creatief aan de slag.

Op donderdagavond voor jongvolwassenen en volwassenen :

Er wordt vooral in modules en projectmatig gewerkt. Zo laat Adobe illustrator ons de mogelijkheden aftasten van het computertekenen. Het illustratieve, de combinatie tekst en beeld zijn een uitstapje in een toegepast grafische en illustratieve wereld. Adobe Photoshop nodigt uit tot beeldexperiment en beeldmanipulatie, maar ook hoe onze verzameling digitale beelden een creatief en artistiek uitgangspunt kan zijn. Adobe Premiere en/of
After Effects zijn de aanleiding tot opnames en montage. Filmisch en/of video experimenteel, bewegend beeld binnen hedendaagse kunst resulteert in videokunst. Ook een kruisbestuiving tussen manuele en digitale technieken is een onderzoeksterrein. Een schilderij krijgt een klankbad, een projectie wordt een tekening. Het atelier digitale beeldende vorming is er voor jong-volwassenen en volwassenen met een nieuwsgierigheid naar de creatieve mogelijkheden van die nieuwe media en nieuwe technologieën (3D printing, lasercutting, Virtual Reality)  op zowel toegepast als op artistiek vlak. Kennis van een besturingssysteem is noodzakelijk, voorkennis van de software pakketten is niet nodig. Een basiskennis van de software wordt aangeleerd. Niettegenstaande de aandacht voor de technische kant van het medium, primeert in een Academie het scheppende en het beeldende aspect.